Mileen Malbrain

OVER het werk

Met haar mixed media-, installatie- en textiele kunst experimenteert Mileen met velerlei materialen. Naast thema’s zoals reliëf, onvoorspelbaarheid, verstoringen verdiept ze zich verder in haar ecologische visie waarbij ze zoekt naar hoopvolle oplossingen voor de verschralende natuur waarbij ze onze verbondenheid met de natuur tracht te herstellen.

Met Root cloth brengt ze een ode aan de schoonheid van bifurcaties in tak-/wortelstelsels, het bloedvatenstelsel, brochea … De bifurcaties, de poreuze koraalstructuur en de contrasten robust-fragiel & lijnvormig-figuurvormig geven de sterkte aan het beeld.

Het uitgangspunt bij Symbiotic growth is een zeepokkenkolonisatie op een walvishuid, op mosselschelpen, …. Bij de door haar gecreëerde samenlevingsvorm halen beide voordeel uit.

Symbiotic growth

Textiele kunst: Gerecycleerd afdekzeil autotransport, garen, kippengaas

Root cloth

Textiele kunst: Ijzerdraad, jutte

NEEM CONTACT OP

mileenmal@hotmail.com