Josette Lenders

OVER het werk

”Ik heb je gevonden bij het afval
je jaren verwaarloosd
bijna elke dag alleen bekeken
om je te tekenen en te fotograferen
besluiteloos om in te grijpen in je natuur.
Je kleur verandert van groen, naar oker bruin
je krijgt gaten, kleine gaten, die langzamerhand groter worden.
Ik geniet bijna dagelijks van je verval, het verval dat zich zo direct voor mijn ogen voltrekt
je droogt in, wordt kleiner, het is tijd om iets met jou te ondernemen.  
Ik probeer je weer tot leven te wekken.
Cycli van levensprocessen, van groei tot verval, vormen de kern van mijn werk.’

Van dood tot leven

Op geborsteld aluminium of Forex

NEEM CONTACT OP

josettelenders.nl